Üzenet
 • Cookie-k használata!

  Ez a weboldal cookie-kat használ hitelesítéshez, navigációhoz és egyéb funkciókhoz. A weboldal használatával beleegyezik, hogy ilyen típusú cookie-kat elhelyezzünk az ön készülékén.

  További információk...

  Elutasította a cookie-k használatát. Itt változtathat döntésén:

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mgelcom/public_html/plugins/content/simplepopup/simplepopup.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/mgelcom/public_html/plugins/content/simplepopup/simplepopup.php on line 51

Adatvédelmi szabályzat

Az m-GEL Hungary Kft. adatvédelmi szabályozási portfóliójának részei:

 

Dokumentum neve:

Elérhetősége:

Belső Adatvédelmi Szabályzat

 1044 Budapest, Megyeri út 51.

8200 Veszprém,Fenyvesu.99.,4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út9.

www.m-gel.hu

Belső Adatvédelmi Szabályzat

I. sz. függeléke

1044 Budapest,Megyeriút51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

www.m-gel.hu

Adatvédelmi tájékoztató

1044 Budapest,Megyeriút51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

www.m-gel.hu

Iratkezelési szabályzat

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Kameraszabályzat és mellékletei

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Informatikaifelhasználói szabályzat

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Adatvédelmiincidens kezelési szabályzat

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Panaszkezelési szabályzat releváns részei

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Egyébbelső,adatkezelésselés adatvédelemmel kapcsolatos utasítások, szabályzatok

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Adatközlések nyilvántartása

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Adatkezelésitevékenységek nyilvántartása

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Adatvédelmiincidensek nyilvántartása

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Hozzájáruló nyilatkozatok

1044 Budapest, Megyeri út 51.

 

 

8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Adatvédelmi szervezet

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Munkatársi tájékoztató adatkezelésről

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Munkaköri leírásokban megfogalmazott feladatok

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Munkatársi nyilatkozat(ok)

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Munkatársiadatvédelmi kisokos

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

Adatfeldolgozási szerződés(ek)

1044 Budapest, Megyeri út 51. 8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900

Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.

 

Az m-GEL Hungary Kft.

 

  

Belső Adatvédelmi Szabályzata

 

 

 

Készítette:                                Adatvédelmi Tanácsadó Kft.

 

Jóváhagyta:                                         Antalicz Nikoletta

ügyvezető Jóváhagyás   időpontja:                   2018. július1.

 

A Belső Adatvédelmi Szabályzat módosításainak jegyzéke

 

 

 

Kiadás száma:

Kiadás dátuma:

Változtatás leírása:

Jóváhagyta:

V1

2018. július 1.

Létrehozás

Antalicz Nikoletta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEZETÉS

 

 1. 1.        Az m-GEL Hungary Kft., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen Belső Adatvédelmi Szabályzat olvasóját, ügyfeleit, munkatársait, weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek  adatait kezeli (továbbiakban ők  együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben     tartja     az     érintettek     személyhez     fűződő     jogait,     ezért adatkezelései   során   a   jelen   szabályzat   (a   továbbiakban:   Szabályzat) rendelkezései alapján jár el. Az m-GEL Hungary Kft. a Szabályzatnak az időközbenmódosulandójogszabályiháttérrel és egyéb belső szabályzattal való   összehangolása   miatti   megváltoztatására   a   jogot   fenntartja.   A Szabályzatmindenkor hatályos változata elektronikus formában a www.m- gel.hu weboldalon, papír alapon a telephelyeken érhető el. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit az m-GEL Hungary Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

 

 1. 2.        Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára az m-GEL Hungary Kft.által biztosított úton keresztülvagy módon nyújtott, és az általa végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 

 1. 3.        Az m-GEL Hungary Kft. törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti   Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember   hó   29.   napján   kiadott   ajánlását,   és   ezért a   lehető legérthetőbben   fejezi   ki   az   adatvédelmi   szabályokat,   szükség   esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett megismerhesse azokat, és mindezek  ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja    azokhoz,    vagy    sem,    amennyiben    az    adatkezelés    önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. 4.        Tekintettel    az    előzetes    tájékoztatás    kötelezettségére,    valamint    az átláthatóság elvére, az m-GEL Hungary Kft. a könnyebb olvashatóság érdekében az egyes adatkezelési tevékenységeket a jelen Szabályzat mellékletében,   az       Adatvédelmi   Tájékoztatóban   teszi   közzé,   amely egyszerre tölti be az adatkezelési tevékenységek  nyilvántartását is, és amelyet a Szabályzat magyaráz.

 

 1. 1.     FOGALOMMEGHATÁROZÁS

 

 1. 1.        Az   m-GEL   Hungary   Kft.   a   következő   fogalmakat   használja   a   jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak és az Adatkezelőre vonatkozó jellemző példák részletes áttekintését.

 

Fogalom meghatározása

Magyarázó és jellemző példa

Érintett    vagy    Felhasználó:    bármely    meghatározott, személyes  adat  alapján  azonosított  vagy  -  közvetlenül vagy   közvetve   -   azonosítható   természetes   személy, példálózó        felsorolással        élve        az        Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;

Minden   természetes   személy, aki                az               Adatkezelő szolgáltatásai  iránt  érdeklődik, az      ügyfél,      a      kamerával megfigyelt    területre    belépő, stb. Minden egyes adatkezelés során                  az                 érintett

megfogalmazásra került.

Személyes adat fogalma a GDPR alkalmazását követően:  azonosított   vagy  azonosítható  természetes személyre    (tehát    az    érintettre)    vonatkozó    bármely információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki közvetlen  vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely azonosító,  például  név,  szám,  helymeghatározó  adat, online   azonosító   vagy   a   természetes   személy   testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális  vagy szociális    azonosságára    vonatkozó    egy    vagy    több tényező alapján azonosítható

Név,   cím,   telefonszám,   anyja neve, IP cím, bankszámlaszám, stb.

Különleges    adat    fogalma    a    GDPR    alkalmazását követően:    különleges    adat:    a    személyes    adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy  etnikai  származásra,  politikai  véleményre,  vallási vagy   világnézeti   meggyőződésre   vagy   szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes  személyek  szexuális  életére  vagy  szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Egészségi         adat,      egészségi állapot, vallási meggyőződés

Iroda:

A természetben a  8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 9. szám

alatt található ingatlan.

Hozzájárulás:    az    érintett    akaratának    önkéntes    és határozott          kinyilvánítása,          amely          megfelelő tájékoztatáson    alapul,    és    amellyel    félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes    körű    vagy    egyes    műveletekre    kiterjedő    – kezeléséhez,  így  tehát  a  hozzájárulásnak  3  alapeleme van:  az  önkéntesség,  a  határozottság,  és  a  megfelelő

tájékozottság

A               gyakorlatban                az adatkezeléshez        hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelő:    az    a    természetes    vagy    jogi    személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely   a   személyes   adatok   kezelésének   céljait   és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha  az  adatkezelés  céljait  és  eszközeit  az  uniós  vagy  a tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az adatkezelő          kijelölésére          vonatkozó          különös szempontokat    az    uniós    vagy    a    tagállami    jog    is

meghatározhatja

Adatkezelő a 2. fejezetben meghatározott személy: m-GEL Hungary Kft.

Adatkezelés:   az   alkalmazott   eljárástól   függetlenül   az adatokon végzett  bármely művelet  vagy a műveletek

összessége, így különösen  gyűjtése, felvétele, rögzítése,

Pl.     egyszeri     információkérés, ajánlatkérés,     hírlevél      küldés,

stb.

 

rendszerezése,                 tárolása,                 megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,     összehangolása     vagy     összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-  vagy  képfelvétel  készítése,  valamint  a  személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének     végleges     vagy     meghatározott     időre történő korlátozása céljából

Érintett               az                adatok zárt/korlátozott kezelését kéri

Profilalkotás:         személyes         adatok         automatizált kezelésének  bármely  olyan  formája,  amelynek  során  a személyes  adatokat  valamely  természetes  személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen   a   munkahelyi   teljesítményhez,   gazdasági helyzethez,         egészségi         állapothoz,         személyes preferenciákhoz,    érdeklődéshez,    megbízhatósághoz, viselkedéshez,   tartózkodási   helyhez   vagy   mozgáshoz kapcsolódó  jellemzők  elemzésére  vagy  előrejelzésére

használják

Ilyen             adatkezelést            az Adatkezelő nem végez!

Álnevesítés:  a  személyes  adatok  olyan  módon  történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása  nélkül  többé  már  nem  állapítható  meg, hogy   a   személyes   adat   mely   konkrét   természetes személyre   vonatkozik,   feltéve   hogy   az   ilyen   további információt   külön   tárolják,   és   technikai   és   szervezési intézkedések  megtételével  biztosított,  hogy  azonosított vagy   azonosítható   természetes   személyekhez   ezt   a

személyes adatot nem lehet kapcsolni

Pl.   azonosító   kibocsátása   és használata       egy       érintettel kapcsolatban

Adattovábbítás:    az    adat    meghatározott    harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Például                  adattovábbítás Partner felé

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó  technikai  feladatok  elvégzése,  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a  technikai  feladatot  az  adatokon  végzik,  máshogyan megfogalmazva     egy     szervezet     által     végrehajtott

adatkezelés egy adatkezelő nevében, érdekében;

Például                              könyvelés, tárhelyszolgáltatás,   amelyeket az             Adatkezelő              külső vállalkozótól igénybe vesz

Adatfeldolgozó fogalma a GDPR alkalmazását követően: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Pl. tárhelyszolgáltató

Adattörlés:   az   adatok   felismerhetetlenné   tétele   oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Elektronikusan    tárolt     adatok visszaállíthatatlan törlése

Adatmegsemmisítés:          az         adatokat         tartalmazó

adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása

Pl. papír alapú dokumentumok fizikai megsemmisítése

Adatállomány:  az  egy  nyilvántartásban  kezelt  adatok összessége

Egy-egy adatkezelésben kezelt adatok összessége

Nyilvántartási   rendszer:   a   személyes   adatok   bármely módon  –  centralizált,  decentralizált  vagy  funkcionális vagy  földrajzi  szempontok  szerint  –  tagolt  állománya,

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

Adatkezelő       által       használt elektronikus      és/vagy      papír alapú nyilvántartás

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy      az      adatfeldolgozóval,      vagy      azokkal      a személyekkel,  akik  az  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére

felhatalmazást kaptak

Pl. egy másik adatkezelő

Adatvédelmi  incidens  fogalma  a  GDPR  alkalmazását követően:    a    biztonság    olyan    sérülése,    amely    a továbbított,  tárolt  vagy  más  módon  kezelt  személyes adatok    véletlen    vagy    jogellenes    megsemmisítését, elvesztését,    megváltoztatását,    jogosulatlan    közlését vagy     az     azokhoz     való     jogosulatlan     hozzáférést eredményezi

Pl.       hackelés       eredménye, zsarolóvírus,          adatszivárgás, adatlopás

Egészségügyi  adat:  az  1997.  évi  XLVII.  törvény  3.  §  a) pontja alapján az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az  elhalálozás  körülményeire, a  halál  okára  vonatkozó, általa   vagy   róla   más   személy   által   közölt,   illetve   az egészségügyi  ellátóhálózat  által  észlelt,  vizsgált,  mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű      adat      (pl.      magatartás,      környezet,

foglalkozás)

Valamilyen        megbetegedés, étel vagy más allergia, stb.

Egészségügyi adat a GDPR alkalmazását követően: egy természetes   személy   testi   vagy   pszichikai   egészségi állapotára    vonatkozó    személyes    adat,    ideértve    a természetes   személy   számára   nyújtott   egészségügyi szolgáltatásokra   vonatkozó   olyan   adatot   is,   amely információt   hordoz   a   természetes   személy   egészségi

állapotáról

Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit  elősegítő  (teljesítési  segéd)  jogi  személyek, jogi      személyiséggel      nem      rendelkező      gazdasági társaságok,   amelyek   felé   az   Adatkezelő   személyes adatot  továbbít  vagy  továbbíthat,  vagy  amelyek  az Adatkezelő       számára       adattárolási,       feldolgozási, kapcsolódó      informatikai      és      egyéb      biztonságos adatkezelést  elősegítő  tevékenységet  végeznek  vagy

végezhetnek

Ilyenek                például               az adatfeldolgozást                   végző szervezetek.

Munkatárs:    az    Adatkezelővel    megbízási-,    munka-, közalkalmazotti     vagy     egyéb     jogviszonyban     levő természetes         személy,         aki         az         Adatkezelő szolgáltatásainak  ellátásnak,  teljesítésének  feladatával van    bízva    és    adatkezelési    vagy    adatfeldolgozási feladatai során  személyes adatokkal  kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az   Adatkezelő   teljes   felelősséget   vállal   az   érintettek

személyi köre és harmadik személyek irányában

Munkavállaló, megbízott, stb.

Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek  az  adatot  egy másik  adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott

 

Weboldal

A       www.m-gel.hu         portál       és

minden      aloldala,      amelynek üzemeltetője az Adatkezelő

Közösségi oldal

Példálózó   felsorolással   élve  a https://www.facebook.com/DiaWell ness     linken     elérhető     oldal, amelynek gondozását az

Adatkezelő végzi

 

 1. 2.     AZ ADATKEZELŐSZEMÉLYE

 

 1. 1.     Jelen Belső Adatvédelmi Szabályzat szempontjából Adatkezelő:

 

a)  az m-GEL Hungary Kft.

 1. a.   székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 76.
 2. b.   cégjegyzékszám: 01-09-665342

c. adószám: 12310076-2-41

 1. d.   tényleges adatkezelés címe:
  1. i.        1044 Budapest,Megyeriút76., 1044Budapest,Megeriút51
  2. ii.        1044 Budapest, Bezerédi u. 3.
  3. iii.         8200 Veszprém, Fenyves u. 99., 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 9.
  4. e.    internetes elérhetőségei(ésavonatkozóténylegesadatkezelések webhelyei):
   1. i.        www.m-gel.hu
   2. ii.        www.dia-wellness.hu
   3. iii.         https://www.facebook.com/DiaWellness

f.    telefonszám: 061/233-0710, 88/413-820, 44/510-128

g. e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

h. fax: 061/435-1041, 88/413-821, 44/510-129

i.    képviseli: Antalicz Nikoletta ügyvezető

 

b)  a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az m-GEL Hungary Kft.teljesfelelősségetvállalazérintettekszemélyiköreés harmadik személyekirányában.

 

 1. 2.     Hivatkozva a fenti alpontokra,azAdatkezelőkifejezésenértenikella Munkatársat is, ha a Szabályzat szövegéből más nem következik.

2.1             Az Adatkezelőadatvédelmi szervezete

 1. 1.        Az Adatkezelő elkötelezett az adatvédelem iránt, ezért folyamatosan a jogszabályi és működésbeli változásnak  megfelelően  módosítja a jelen Szabályzatot és általában az egész adatvédelmi szabályozását.

 

 1. 2.        Az   Adatkezelő   adatvédelemmel,   adatkezeléssel,   adatbiztonsággal   és információbiztonsággal kapcsolatos  vezetését  az  Adatkezelő irányítását ellátó ügyvezető (továbbiakban: Adatkezelő adatvédelmi vezetése) látja el a belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő javaslatai alapján.
 2. 3.        Az Adatkezelő adatvédelmi  vezetése a szervezeti egységek  vezetőinek közvetlen irányításával, és a szervezeti egységek  vezetői által a beosztott Munkatársak felé tett utasításokkal közvetett módon az Adatkezelő teljes szervezetét irányítja adatvédelem, adatkezelés szempontjából.

 

 

 1. 4.        Az Adatkezelő vezetése

 

a)    ellátja a 2.1.1. pontban meghatározott feladatot;

b)   dönt az Adatkezelőn  kívüli  Partnerek  személyéről, és  a  vonatkozó, adatfeldolgozást is felölelő szerződés tartalmáról;

c)    meghatározza a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján a szervezeten      kívüli      személy      vagy      szerv      által      elvégzendő adatfeldolgozási feladatok időpontját;

d)   rendszeresen ellenőrzi az adatkezelést és adatvédelmet, valamint az informatikát érintő nyilvántartásokat;

e)    engedélyezi     a     Munkatárs     munkakör     ellátásához     szükséges informatikai   alkalmazásokhoz   való   hozzáférési   jogosultságot,   ha Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat;

f)     ellát egyéb olyan feladatot, amelyet a jelen Szabályzattól formailag eltérő   Informatikai   Biztonsági   Szabályzat   vagy   eljárásrend,   más szabály vagy jogszabály meghatároz.

 

 1. 5.        A szervezeti egységvezetők

a)    meghatározzák     az     irányításuk     alatt     álló     szervezeti     egység adatgazdáinak a hozzáférési jogosultságait;

b)   koordinálják   az   adatgazdák   adatvédelemmel   és   adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét;

c)    gondoskodnak az adatgazdák helyettesítési rendjéről;

d)   javaslatot tesznek  a Partnerek   ideértve az adatfeldolgozókat is személyére;

e)    biztosítják    az    irányításuk    alá    tartozó    szervezeti    egységnél    az adatkezelés és az adatvédelem rendjét.

 

 1. 6.        A fentieken túl, bármelyik szervezeti egységvezető köteles

a)    az     adatkezeléssel,     adatvédelemmel     kapcsolatos     szabályokat megismerni és betartani,

b)   oktatáson   részt   venni,   a   beosztottak   részvételét   támogatni   és ellenőrizni, oktatási anyagok ismeretét ellenőrizni,

c)    tájékoztatást nyújtani a beosztott Munkatársak és egyéb érintettek számára,

d)   az     Adatkezelőn     kívülről     jövő     megkeresések,     és/vagy     jogok érvényesítésének  észlelést követően annak azonnali írásbeli (ideértve az e-mail-t is) továbbítása az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezető számára,

e)    adatvédelmi    vagy    adatbiztonsági    incidens    estén    az    incidens jelzését/észlelését követően azonnal jelezni azt és annak körülményeit

 

az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezető   számára,   és   közreműködni   az   incidens   elhárításában, kárenyhítésben, részletes felderítésben.

 

 1. 7.        A szervezeti egységvezető köteles

a)    a    nem    szabályozott    működésbeli    változások    esetén,    amelyek adatvédelemre,   adatkezelésre   is   kihathatnak,   a   jelzést/észlelést követően   azonnali   jelezni   a   változás   mibenlétét   az   adatvédelmi tisztviselő,   vagy   ha   ilyen   pozíció   betöltetlen,   úgy   az   ügyvezető számára, hogy az a szabályozást létrehozhassa.

b)   együttműködni az adatvédelmi felelőssel, utasításainak megfelelően eljárni.

c)    védeni   a   tudomására   jutott   személyes   adatokat   és   személyiségi jogokat.

 

 1. 8.        A    szervezeti    egységvezető    felelős    a    szabályzatok    szerint    működés betartásáért és beosztott Munkatársakkal történő betartatásáért, a beosztott   Munkatársak   által   kezelt   személyes   adatok   integritásának, sérthetetlenségének, rendelkezésre állásának ellenőrzéséért, a szándékos vagy   gondatlan   magatartásából   fakadó   adatvédelmi   incidensekért, jogsértésekért.

 

 1. 9.        A szervezeti egységvezető Munkatársak közvetlen  vagy a hierarchiából adódóan közvetett – irányítása alatt a Munkatársak a rájuk vonatkozó jogszabályokból,   belső   szabályzatokból   és   szabályokból,   utasításokból, munkaköri leírásból, oktatási anyagból fakadó kötelezettségeket betartva végzik feladataikat.

 

 1. 10.   A   Munkatárs,   akinél   az   adat   keletkezett,   és/vagy   akinek   az   adathoz hozzáférési   jogosultsága   van,   és/vagy   akinek   az   adatot   egy   másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott, adatgazdának minősül jelen Szabályzat alapján.

 

 1. 11.   Adat   törlését,   helyesbítését,   zárolását   vagy   megsemmisítését   csak   az Adatkezelő adatvédelmi vezetése, vagy az általa e feladattal megbízott Munkatárs végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy a feladatnak jogszabályban, a  Szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak.

 

 1. 12.   Amennyiben    jogszabály,    vagy    belső    szabályzat    előírja,    az    adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó Munkatársnak megfelelően dokumentálnia kell.

 

 1. 13.   Minden Munkatárs köteles

a)    a    munkafolyamatok    megfelelő    szabályozása,    szervezése    útján gondoskodni arról, hogy

 

 1. i.      maradéktalanul   érvényesüljenek   az   adat-   és   titokvédelmi előírások;
 2. ii.      az    egyes    Munkatársak,    valamint    Partnerek    kizárólag    a feladatellátásukhoz    szükséges    mértékben    juthassanak    az adatok birtokába; ugyanakkor
 3. iii.     adatkezelése során a rendelkezésre állás elve érvényesüljön, vagyis azadatokahozzáférésrejogosultmásadatgazda,vagy harmadik   személy   számára   elérhetőek   és   felhasználhatóak legyenek, ha azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;
 4. iv.       az     adatok     illetéktelen     harmadik     személyek     birtokába kerülésénekkockázata a lehető legkisebbre csökkenjen; ennek körében például a feladatvégzésével összefüggésben az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat (pl. manuálisankitöltöttformanyomtatvány,kinyomtatottWord vagy     Excel     dokumentum,     stb.)     köteles    megvédeni     a jogosulatlan hozzáféréstől, az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Ennek  érdekében az adathordozó dokumentumokat   a   közvetlen   felügyelete   alatt,   vagy   a munkavégzés       helyén,       illetéktelenek       számára       nem hozzáférhető,   zárt   helyen   (lezárt   fiókban,   szekrényben)   kell tartania;
 5. v.        az  adott terület adatkezelési  és  adatmentési tevékenysége, annak folyamata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal, továbbá      az      Adatkezelő      szabályzataival      összhangban történjen;

b)   az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. Ezzel összefüggésben köteles      megtenni      mindazokat      a      technikai      és      szervezési intézkedéseket,     amelyeket    a     mindenkor     hatályos     vonatkozó jogszabály,   a   jelen   Szabályzat,   egyéb   belső   szabályzat,   utasítás, munkaköri leírás, stb. előír, valamint ezen túlmenően is, mindazt, amit az adott helyzetben az ésszerűség megkövetel;

c)    a   felhasználói   azonosító   és   a   jelszó   titkos   kezelésére,   e   feladat teljesítése   körében   az   adatgazda   az   azonosító   és   jelszó adatait bármilyen adathordozón csak és kizárólag saját felhasználáscéljából rögzítheti, és ez esetben gondoskodnia kell arról, hogy ahhoz rajta kívül senki  más  ne férhessen hozzá.  Az adatgazda az elektronikus adattárolási      helyeken      (nyilvántartási      rendszerben)      rögzített adatokhoz csak a saját hozzáférési jogosultságának keretei között, a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosult hozzáférni;

d)   az   elektronikusan   tárolt   adatok   elveszésének   megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni, vagy végeztetni a megfelelő pozícióban levőmás Munkatárssal.

 

 1. 14.   Minden      Munkatárs       köteles      az      adatkezeléssel,       adatvédelemmel kapcsolatos

a)    utasításokat és szabályokat megismerni és betartani,

 

b)   oktatáson részt venni,

c)    tájékoztatást nyújtani az érintettek számára,

d)   az     Adatkezelőn     kívülről     jövő     megkeresések,     és/vagy     jogok érvényesítésének  észlelést követően annak azonnali írásbeli (ideértve az e-mail-t is) továbbítása az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy a szervezeti egység vezetője számára,

e)    adatvédelmi    vagy    adatbiztonsági    incidens    estén    az    incidens észlelését követően azonnal jelezni azt és annak körülményeit az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha   ilyen pozíció betöltetlen,   úgy a szervezeti egység vezetője számára, és közreműködni az incidens elhárításában, kárenyhítésben, részletes felderítésben.

 

 1. 15.   Minden Munkatárs köteles a nem szabályozott működésbeli változások esetén, amelyek adatvédelemre, adatkezelésre is kihathatnak, az észlelést követően azonnali jelezni a változás mibenlétét az adatvédelmi tisztviselő, vagy   ha   ilyen   pozíció   betöltetlen,   úgy   a   szervezeti   egység   vezetője számára, hogy a szabályozást létrehozhassa.

 

 1. 16.   Minden Munkatárs köteles

a)    együttműködni     a      belső     adatvédelmi     felelőssel/adatvédelmi tisztviselővel   (ha   létezik   ilyen   pozíció),   utasításainak   megfelelően eljárni

b)   védeni   a   tudomására   jutott   személyes   adatokat   és   személyiségi jogokat.

 

 1. 17.   A   Munkatárs   felelős   az   utasítások   és   szabályzatok   szerint   működés betartásáért,     az     általa     kezelt     személyes     adatok     integritásáért, sérthetetlenségéért, rendelkezésre állásáért, a szándékos vagy gondatlan magatartásából fakadó adatvédelmi incidensekért, jogsértésekért.

 

 1. 18.   Amennyibenadatkezeléssel összefüggő ügybenavonatkozó jogszabályok és/vagy az Adatkezelő szabályzatainak rendelkezéseinek  értelmezésével és/vagy   alkalmazásával   kapcsolatos   kérdés   merül   fel,   a   Munkatárs iránymutatást kérhet az Adatkezelő vezetésétől.

 

 1. 19.   Az   adatgazda   az   adatkezelésre,   adat-   és   titokvédelemre   vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, egyéb adatvédelmi vagy más belső szabályzat, munkaköri    leírás,    munkáltatói    utasítás,    adatvédelmi    oktatási    anyag rendelkezéseinek   megszegése   esetén   a   magatartás,   vagy   mulasztás jellegétől függően

a)    büntetőjogi és/vagy

b)   polgári jogi és/vagy

c)    munkajogi felelősséggel tartozhat.

 

 1. 20.   A Munkatárs egyes feladatait a vonatkozó szerződés és munkaköri leírás tartalmazza, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési

 

Szabályzat,   az   SzMSz,   a   munkaköri   leírás,   titoktartási   megállapodás, munkáltatói utasítás további feladatokkal egészíthet ki.

 

 1. 21.   Az    Adatkezelő    egységei,    a    működésüknek    megfelelően,    a    jelen adatvédelmi szervezeti hierarchiát, vagy a feladatokat tovább bonthatják, részletezhetik, vagy módosíthatják.

 

2.2             Az érintett jogérvényesítésével kapcsolatos általános feladatok

 

 1. 1.     Az     Adatkezelő     az     érintettek     joggyakorlásával,      jogérvényesítésével kapcsolatos általános eljárása a következő:

a)    Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum az adott kérelem beérkezésétől számított 25 (GDPR alkalmazásától 30) napon (tiltakozás esetében   15   napon) belül   tájékoztatja   az érintettet a kérelmében meghatározottakkal kapcsolatban megtett lépésekről, vagyarról,hogy milyen ténybelivagyjogi ok alapján nem tesz eleget a kérelemnek, valamint az érintett jogairól és az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről:  a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségéről.

b)   AzAdatkezelőaz érintetttájékoztatásátmindenesetbenírásban teszi meg az elszámoltathatóság elvének megvalósulása miatt.

c)    Az   Adatkezelő   írásban   értesíti   mindazokat a   címzetteket,   akikkel korábban az  adatot közölte  a  kérelemben  foglalt joggyakorlásról, amennyiben az szükséges, így például akkor, ha az elfeledtetés jogával él az érintett.

d)   Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

e)    A fenti tájékoztatási és egyéb jogok  érvényesítésével kapcsolatban felmerülő feladatokat

 1. a.     az Adatkezelő kizárólag abban az esetben tudja időben ellátni, ha az a Munkatárs, aki az érintett kérelmét átvette (ideértve az e-mail-en     történő     átvételt     is),     az     átvételt     követően haladéktalanul       értesíti       arról       a       belső       adatvédelmi felelőst/adatvédelmi     tisztviselőt,     vagy     ha     ilyen     pozíció betöltetlen, az Adatkezelő adatvédelmi vezetését;
 2. b.    a      belső      adatvédelmi      felelős/adatvédelmi      tisztviselő egyetértésével,    vagy    ha    ilyen     pozíció    betöltetlen,    az Adatkezelő adatvédelmi vezetésének  irányítása mellett az e feladattal megbízott Munkatárs végzi el.

f)     A jogérvényesítéssel kapcsolatos konkrét feladatokat a Munkatársak munkaköri leírásai, valamint az egyes belső utasítások  határozzák meg.

 

 

2.3             Az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos általános feladatok

 

 1. 1.        A Munkatársak  kötelesek  az Adatkezelő adatbiztonsággal kapcsolatos szabályait (utasításait) betartani és általánosságban minden ésszerű lépést megtenni    azért,    hogy    az    Adatkezelőt    megóvják    az    adatvédelmi incidensektől.

 

 1. 2.        Munkatárs,   amennyiben   észleli   az   adatvédelmi   incidenst   köteles   a vonatkozó   szabályzat,   utasítás   szerint   eljárni,   amennyiben   ez   hiányzik, köteles haladéktalanul értesíteni az Adatkezelő adatvédelmi vezetését és amennyiben      attól      kell      tartani,      hogy      az      incidensbe      további számítástechnikai eszközökkerülnek be (pl. zsarolóvírus), úgy az incidenssel érintett számítástechnikai eszközt a hálózatról leválasztani köteles.

 

 1. 3.        Az Adatkezelő adatvédelmi vezetése a jelzést haladéktalanul kivizsgálni köteles, szükség esetén bevonva informatikai szakember és/vagy belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő segítségét, és köteles a külön szabályzatban/utasításban   meghatározott   lépéseket   végrehajtani,   így kárenyhítő, és az incidens további bekövetkeztét megelőző lépéseket megtenni.     Amennyiben     ilyen     szabályzat     vagy     utasítás     nem     áll rendelkezésre, úgy köteles a GDPR szabályai, és a 29-es számú adatvédelmi munkacsoport      vonatkozó      iránymutatásai      alapján      elvégezni      a kockázatelemzést, az incidensek nyilvántartásba vételét, szükség esetén a hatóság és az érintettek értesítését.

 

2.4             Adategyeztetéssel kapcsolatos általános feladatok

 

 1. 1.        Adatkezelő a pontosság, naprakészség elvének  érvényre juttatása miatt rendszeres időközönként adategyeztetést hajt végre a nyilvántartásában levő érintettek vonatkozásában.

 

 1. 2.        Az      adategyeztetés      feladatát      az      Adatkezelő      önmaga      köteles végrehajtani/a kijelölt Munkatárs köteles végrehajtani.

 

 1. 3.        Az Adatkezelő az adategyeztetések rendszerességét a jelen szabályzattól formailag elkülönülő szabályzatban vagy utasításban határozza meg.

 

 1. 4.        Amennyiben ez nem történik  meg, úgy az Adatkezelő évente hajt végre adategyeztetést    olyan    (aktív)    adatállományok    vonatkozásában    (pl. ügyfelek, hírlevélre feliratkozók adatait tartalmazó adatállományok), amely adatállományok   érintettek   adatát,   vagy   adatait   tartalmazzák.   A   már lezárt,      passzív      adatállományok      (pl.      bizonylatra      felvitt      adatok) vonatkozásában adategyeztetést az Adatkezelő nem hajt végre.
 2. 5.        Adatkezelő    egyes    szervezeti    egységei    vonatkozásában    különböző adategyeztetési határidőket határozhat meg.

 

 

 1. 6.        Az adategyeztetést az Adatkezelő e-mail-ben, ha e-mail cím nem áll rendelkezésre, úgy postai levélben, a kapcsolattartási feladatot ellátó Munkatársak munkavégzésével.

 

 1. 7.        Amennyiben az adategyeztetés sikeres, úgy az új adatot (ha az értelmezhető) az adatállományba betáplálja, figyelemmel a pontosság, naprakészség, integritás, bizalmasság és elszámoltathatóság alapelveire.

 

 1. 8.        Amennyiben az adategyeztetés sikertelen, úgy az adatot az Adatkezelő törli, megsemmisíti a nyilvántartásaiból.

 

2.5             Az Adatkezelő adatvédelmi szervezetének oktatása

 

 1. 1.        A   Munkatársaknak   éves   jelleggel   tartott   adatkezelési   és   adatvédelmi képzésének   biztosítása   az   Adatkezelő   vezetésének   kötelezettsége.   A képzést dokumentáltan kell megtartani.

 

 1. 2.        Az új belépő Munkatársak  adatvédelemmel kapcsolatos felkészítését az Adatkezelő vezetése végzi, a képzést dokumentálja. Adatkezelő vezetése az    oktatással    kapcsolatos    feladatok    elvégzésével    az    adatvédelmi tisztviselőt   megbízhatja,   ha   Adatkezelő   ilyen   Munkatársat   foglalkoztat valamilyen jogviszony alapján.

 

 1. 3.     A SZABÁLYZATCÉLJA

 

 1. 1.        A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek  adatainak  kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy   a   természetes   személyek   magánszférája   és   jogai   védelemben részesüljenek     a     vonatkozó     jogszabályi     előírásoknak     és     hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

 

 1. 2.        Hivatkozva a 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok     adatvédelemmel     kapcsolatos     rendelkezéseinek,     így különösen, de nem kizárólagosan

-          az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),

-          az információs önrendelkezési  jogról  és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

-          a    személy-      és     vagyonvédelmi,     valamint     a    magánnyomozói tevékenység szabályairólszóló2005.éviCXXXIII. törvény,

-          a   gazdasági   reklámtevékenység   alapvető   feltételeiről   és   egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

 

 1. 3.        Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak  tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott adatokat, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa.

 

 1. 4.     SZABÁLYZATHATÁLYA

 

 1. 1.        Időbeli   hatály:   Jelen   Szabályzat   2018.   július   hó   1.   napjától   további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

 

 1. 2.        Személyi hatály kiterjed
  1. i.      az Adatkezelőre, valamint
  2. ii.      azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá
  3. iii.     azon   személyekre,   akik   jogait   vagy   jogos   érdekeit   az adatkezelés érinti.

 

 1. 3.        Adatkezelőfelhívja a figyelmet arra,hogy azérintettekkategóriái azegyes adatkezelési tevékenységek során pontosan meghatározásra kerültek.

 

 1. 4.        Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti     egységében     folytatott     valamennyi     személyes     adatokat tartalmazó     adatkezelésre     és     adatra     függetlenül     attól,     hogy     az elektronikusan   és/vagy   papíralapon   történik.   Papíralapú   adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló iratkezelési szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

 

 1. 5.     AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATILEHETŐSÉGEI

 

 1. 1.      Jelen fejezet az érintettek  személyes és különleges adataival kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről rendelkezik.

 

 1. 2.      Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011.évi CXII.törvényés az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.

 

 1. 3.     Az Adatkezelő felhívja az érintettek  figyelmét, hogy az érintett jogaival az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   e-mail   címre   küldött   kérelmével,   vagy   Adatkezelő   más elérhetőségén (lásd 2. fejezet) keresztül élhet.

 

 1. 4.     A tájékoztatás és „hozzáférés joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad
  1. a.     az adatkezelés céljáról/céljairól,
  2. b.    az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
  3. c.     azon    címzettek    vagy    címzettek    kategóriáiról,    akikkel,    illetve amelyekkel   a   személyes   adatokat   közölték   vagy   közölni   fogják, ideértve   különösen   a   harmadik   országbeli   címzetteket,   illetve   a nemzetközi   szervezeteket   (adatfeldolgozókról   és   adatközlés   más címzettjeiről),
  4. d.    az adatkezelés jogalapjáról, jogszerűségéről,
  5. e.     az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  6. f.      adott   esetben   ha   az   adatokat   nem   az   érintettől   gyűjtötték,   a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
  7. g.    adott    esetben    az    automatizált    döntéshozatalról,    ideértve    a profilalkotást   is,   valamint   a   logikára   és   arra   vonatkozó   érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
  8. h.    az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, ha az érintett ilyen incidens alanyává vált.

 

 

 1. 5.     Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha ezt az érintett kéri. Az érintett által kért további   másolatokért az adatkezelő   az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 1. 6.     Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg fogja tagadni, ha

 

 1. a.     a tájékoztatás hátrányosan érinti mások jogait, szabadságait

 

 1. b.    törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként     vesz     át,     hogy     az     adattovábbító     adatkezelő     az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.

 

 1. c.     az    állam    külső    és    belső    biztonsága,    így    a    honvédelem,    a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős     gazdasági     vagy     pénzügyi     érdekéből,     valamint     a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából -  beleértve  minden esetben az  ellenőrzést és a

 

felügyeletetis-,továbbáazérintettvagymások jogainak  védelme érdekében.

 

 1. 7.     Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente értesíti, ha jogszabály alapján fennáll ilyen kötelezettsége.

 

 1. 8.     A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan   késedelem   nélkül   helyesbítse   a   rá   vonatkozó   pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve  az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok   egyebek  mellett kiegészítő   nyilatkozat   útján   történő      kiegészítését.   Ugyanakkor   ha   a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

 

 1. 9.     Adatkezelő a helyesbítés megtörténtéről tájékoztatja az érintettet.

 

10. A törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem  nélkül  törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a.     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b.    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c.     az érintett tiltakozik a profilalkotás vagy közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezelés ellen;
 4. d.    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e.     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f.      a személyes adatok  gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk  (1) bekezdésében említett, közvetlenülgyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

11. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket  ideértve technikai intézkedéseket annak     érdekében,     hogy     tájékoztassa     az     adatokat     kezelő     más adatkezelőket,   hogy   az   érintett   kérelmezte   a   szóban   forgó   személyes adatokra mutató linkek  vagy e személyes adatok  másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

-     Magyarázat: Az interneten megvalósuló adatkezelésekkapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok  nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is,

 

ezentúl a keresőmotorok  a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok  minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

 

12. Adatkezelő     felhívja     az     érintettek     figyelmét     a     törléshez      vagy     az

„elfeledtetéshez  való  jog”  EU-s  rendeletből  fakadó  korlátaira,  amelyek  a következők:

 1. a.     a véleménynyilnítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 2. b.    a személyes adatokkezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós   vagy   tagállami   jog   szerinti   kötelezettség   teljesítése,   illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 3. c.     népegészségügy területét érintő közérdek;
 4. d.    az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk  (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból   vagy   statisztikai   célból,   amennyiben   a   törléshez   való   jog valószínűsíthetőenlehetetlennétennévagy komolyanveszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e.     jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 

13. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett    jogosult    arra,    hogy    kérésére    az    Adatkezelő    korlátozza    az adatkezelést,   az   adatokhoz   történő   hozzáférést,   ha   valamelyik   feltétel fennáll:

 1. a.     az érintett  vitatja  a személyes adatok  pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amelylehetővé teszi,hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b.    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c.     az    adatkezelőnek    már    nincs    szüksége    a    személyes    adatokra adatkezelés   céljából,   de   az   érintett   igényli   azokat   jogi   igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d.    az érintett a tiltakozott a profilalkotás; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

14. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett  jogos érdekeit, az adatokat  zárolni kell.  Az így  zárolt személyes   adat   kizárólag   addig   kezelhető,   ameddig   fennáll    az   az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat, úgy a feladattal megbízott Munkatárs feladata a  korlátozás  végrehajtása,  példálózó felsorolással élve:

 

papír alapú iratelkülönített tárolóba helyezése,elektronikus iratmeghatározott jogosultsággal rendelkező mappába történő átmozgatása, stb.

 

15. Adatkezelő     indokolatlan     késedelem     nélkül,     maximum     a     kérelem beérkezésétől   számított   15   napon   belül   tájékoztatja   az   érintettet   a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli   és/vagy   korlátozza   (zárolja)   az   adatokat,   vagy   tesz   meg   egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

 

16. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban   az   adatot   adatkezelés   céljára   továbbították,   átadták.   Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét  nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek  bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat  meg,  és  köteles pontosan megjelölni a ténybeli  és jogi okot, valamint   az   érintett   számára   nyitva   álló   jogorvoslati   lehetőségeket:   a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.

 

17. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az érintett az adathordozhatóság jogával nem tud élni.

 

18. A tiltakozáshoz való jog: Az érintetttiltakozhat személyesadatának kezelése

– ideértve a profilalkotást is ellen, ha

 

 1. a.     az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának       keretében       végzett       feladattal       kapcsolatos adatkezeléshez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b.    a    személyes    adat    felhasználása    vagy    továbbítása    közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c.     a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

19. Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatokközvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Például   az   érintett   a   személyes   adatainak   marketing   célú   értékesítése (eladása) ellen akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez hozzájárult.   Ebben az esetben az adatokat értékesítés céljából a továbbiakban kezelni nem lehet.

 

20. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időnbelül, de legfeljebb 15napalatt megvizsgálja, ésannak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása

 

megalapozott,   az   Adatkezelő   az   adatkezelést      beleértve   a   további adatfelvételt és adattovábbítást is  megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik  részére a tiltakozással érintett  személyes adatot korábban   továbbította,   és   akik   kötelesek   intézkedni   a   tiltakozási   jog érvényesítése érdekében.

 

21. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni.

 

22. Bírósági    jogérvényesítés:    Az    érintett    a    jogainak    megsértése    esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

23. Információs   önrendelkezési   jogának   megsértése   esetén   bejelentéssel, panasszal élhet:

 

NemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

24. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

NemzetiMédia-ésHírközlésiHatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

25. Kártérítésre   és   sérelemdíjra   vonatkozó   törvényi   szabályok:   Abban   az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy   az   adatbiztonság   követelményeinek   megszegésével   az   érintett személyiségi   jogát   megsérti,   az   érintett   az   Adatkezelőtől   sérelemdíjat követelhet.

 

26. Abban   az   esetben,   ha   Adatkezelő   adatfeldolgozót   vett   igénybe,   az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott  személyiségi jogsértés esetén járó  sérelemdíjat is.  Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok  idézte elő.

 

27. Nem  kell  megtéríteni  a  kárt és nem  követelhető  a sérelemdíj  annyiban, amennyibena kára károsult vagy a személyiségijog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

6. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 

 1. 1.      Jelen Szabályzat  rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

 

 1. 2.     A   Szabályzat   a   következő   adatkezelési   elveket   vezeti   be   kihirdetése napjától, amely elvekkötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a Szabályzat nem tárgyal.

 

 1. a.     „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból,    jog    gyakorlása    és    kötelezettség    teljesítése    érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok   felvételének  és kezelésének tisztességesnek és törvényesnekkell lennie.

 

 1. b.    „Jogszerűség,  tisztességes  eljárás  és átláthatóság” elve: Személyes adatok  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

 1. c.     „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához   elengedhetetlen,   a   cél   elérésére   alkalmas.   A személyes adat csak  a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  Mindezeknek  megfelelően  Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.

 

 1. d.    „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát,  teljességét és - ha  az  adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. e.     „Korlátozott   tárolhatóság” elve: A   személyes   adatok   tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak

 

a  személyes adatok  kezelése  céljainak  eléréséhez  szükséges  ideig teszi lehetővé; a személyes adatok  ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére   az   EU   2016/679   Rendelet   89.   cikk   (1)   bekezdésének megfelelően     közérdekű     archiválás     céljából,     tudományos     és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben   az   érintettek   jogainak   és   szabadságainak   védelme érdekében   előírt   megfelelő   technikai   és   szervezési   intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

 1. f.      „Integritás és bizalmasg” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásávalaz automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok  védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen  elvesztés, valamint a jogtalan          hozzáférés,          megváltoztatás          vagy          terjesztés megakadályozásáról.

 

 1. g.    „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és    a    Szabályzatban    meghatározottaknak    való    megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1. h.    „Privacy      by      design”      elve:      nagyon      tudatos      adatvédelmi gondolkodásmód, amely nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket    például   álnevesítést    hajt végre   a   fenti   elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése,    stb.    céljával,    mindezeket    pedig    szabályozottan    és részletesen     dokumentáltan     teszi     meg.     A     gyakorlatban     a gondolkodásmódot elősegíti a Munkatársak oktatása, adatvédelmi tudatossága,valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres        felülvizsgálata        során        használt        hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt.

 

 1. i.      A   személyes   adat   az   adatkezelés   során   mindaddig   megőrzi   e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor   helyreállítható   a   kapcsolat,   ha   az   adatkezelő   rendelkezik azokkal    a    technikai    feltételekkel,    amelyek    a    helyreállításhoz szükségesek.

 

7. ADATKEZELÉSEK JOGALAPJAI, JOGSZERŰSÉGE ÁLTALÁNOSSÁGBAN

 

 1. 1.      Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról    a   jelen    Szabályzatban,    mellékleteiben,   az    Adatvédelmi Tájékoztatóban,   szükség   esetén   más   dokumentumban   (pl.:   hozzájáruló nyilatkozatban, vagy más tájékoztatóban).
 2. 2.      Összhangban    az    egyes    adatkezelések    céljaival,    a    mellékletekben meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 

 

 1. a.     az   érintett   előzetes   és   önkéntes   hozzájárulását   adta   személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b.    az    adatkezelés    jogszerű,    ha    az    adatkezelés    olyan    szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés   megkötését   megelőzően   az   érintett   kérésére   történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c.     az    adatkezelés    jogszerű,    ha    az    adatkezelés    az    adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d.    az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes  személy létfontosságú  érdekeinek  védelme miatt szükséges;
 5. e.     az   adatkezelés   jogszerű,   ha   az   adatkezelés   közérdekű   vagy   az adatkezelőre     ruházott     közhatalmi     jogosítvány     gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f.      az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek  az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek  személyes adatok   védelmét   teszik   szükségessé,   különösen,   ha   az   érintett gyermek. Az Adatkezelő figyelembe veaz elérhető technológiát

–  ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy olyan adatkezelések  esetében, amely   során   16.   életévét   be   nem   töltött   gyermek   adatainak kezelésére kerül sor ellenőrizze, hogy a hozzájárulásta gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

 1. 2.        Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát
  1. a.     az önkéntességet,
  2. b.    a határozottságot (egyértelműséget) és
  3. c.     a tájékozottságot is teljesíti.

 

 1. 3.        Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

 

Például: A kifejezett és önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalhasználatávalkapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed.

 

 1. 4.        Az Adatkezelőnek  kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult, ezért az Adatkezelő   a hozzájárulást írásban,   vagy elektronikus    úton    veszi    fel    és    tárolja    el.    Amennyiben    Adatkezelő

 

Munkatársat   foglalkoztat,   úgy   a   felvétel   és   tárolás   az   e   feladatokkal megbízott Munkatárs feladata.

 

 1. 5.        Ha azérintetthozzájárulását olyan írásbelinyilatkozat keretébenadjameg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más   ügyektől   egyértelműen megkülönböztethető   módon   kell   előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 

Például: egy személyes adatokat is tartalmazó, bármilyen célú nyilatkozaton, elkülönített helyen és jelölőnégyzettel történő hozzájárulás adása.

 

 1. 6.        Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 1. 7.        A   hozzájárulás   visszavonása   nem   érinti   a   hozzájáruláson   alapuló,   a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

 

Például: az érintett kérheti hírlevélről történő törlését.

 

 1. 8.        Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása esetén az érintettet törli az adott adatkezeléshez kapcsolódó adatállományból.

 

 1. 9.        Kötelező    adatkezelés    esetén,    ha    az    érintett    az    adatszolgáltatást elmulasztja,   akkor   az   Adatkezelő   a   szolgáltatást/adatkezelést   köteles megtagadni számára.

 

11. Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékeselsőfokúállami adó- és vámhatóság felé (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján, így tehát például munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási   jogviszony   és   megbízási   jogviszony   esetén.   A   törvényi kötelezettségeket,   a   rögzítendő   és   átadandó   adatokat,   valamint   a követendő eljárást a jelen Szabályzat és az említett jogszabályok, valamint az     adó-     és     vámhatóság     tájékoztatói,     hirdetményei     tartalmazzák részletesen.

 

10. Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének  helye, ideje, módja, a panasz tartalma,   a   bemutatott   iratok,   dokumentumok   és   egyéb   bizonyítékok jegyzéke, a panasszal kapcsolatos Adatkezelői álláspont, a jegyzőkönyvet felvevő    személy    és    -    telefonon    vagy    egyéb    elektronikus    hírközlési szolgáltatás felhasználásávalközöltszóbeli panasz kivételével -a fogyasztó aláírása,    telefonon    vagy    egyéb    elektronikus    hírközlési    szolgáltatás

 

felhasználásával      közölt     szóbeli      panasz     esetén     a     panasz     egyedi azonosítószáma vonatkozásában.

 

 1. 12.   Kötelező    adatkezelés    esetén,    ha    az    érintett    az    adatszolgáltatást elmulasztja,   akkor   az   Adatkezelő   a   szolgáltatást/adatkezelést   köteles megtagadni számára.

 

 1. 13.   Kötelező   adatkezelés   kapcsán   előfordulhatnak   olyan   dokumentációk, iratok,    amelyek    személyes     adatokat    tartalmaznak,    és    jogszabály meghatározza a formátumot is, amelyben kell ezeket vezetni, és vannak olyan dokumentációk, amelyeket vezetni kötelező, de   nincsen formai megkötés.

 

 1. 14.   Amennyiben Adatkezelő Munkatársatfoglalkoztat, abban az esetben az e feladattal megbízott Munkatárs látja el a dokumentációk vezetését.

 

 1. 15.   Abban az esetben, ha adatkezelés alapja a jogos érdek, úgy Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végez el.

 

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

 1. 1.        Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében
  1. a.     meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen   hiba,   hiányosság   miatt   nem   alkalmazható,   úgy   a következő szabályokat kell alkalmazni:
   1. a.     a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
   2. b.    adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy adatainak kezelési igényének  (lásd korlátozás joga) visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
   3. c.     bíróság    vagy    hatóság    törlésre    vonatkozó    döntésének végrehajtásáig,
   4. d.    jogos érdek fennállásáig,
   5. e.     jogi igény érvényesíthetőségéig tart (A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év).
   6. b.    Amennyiben    érintett,   mint   jelentkező    az    állásra    jelentkezők adatbázisába jelentkezik  és  hozzájárul  adatainak adott pozíció betöltését követőtovábbi kezeléséhezismervea célt éshatáridőt, úgy az adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 2 évig kezeli, kivéve ha Adatkezelő ettől eltérő határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha a b-c. pontok  valamelyike bekövetkezik.

 

 1. 2.        Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.
 2. 3.        Panaszkezelés      esetében      a      kötelező      adatkezelés      az      adatok vonatkozásában a 1997. éviCLV.törvény17/A§7.bek.alapján5év.

 

 

9. ADATKÖZLÉS (átadás, továbbítás, megosztás)

 

 1. 1.      Adatkezelő   személyes   adatot   csak   akkor   közöl,   továbbít,   ha   annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

 

 1. 2.      Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítássalérintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

 

Adatmegosztás Adatkezelő szervezetén belül

 

 1. 3.      Adatok Adatkezelőn belül történő megosztás kizárólag úgy történhet, ha a megosztani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága és az adatgazda feladatainak ellátáshoz szükséges az adat. Az adatgazda a megelőzően megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

 

Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé

 

 1. 4.      Adatkezelő az érintett adatait akkor továbbíthatja, ha annak feltételei, különösen célja és jogszerűsége fennáll.

 

 1. 5.      Adatkezelő   minden   ésszerű   lépést   megtesz   annak   érdekében,   hogy érvényre juttassa azadatvédelemelveit és a célnak megfelelő, dea lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

 

10.ADATBIZTONSÁG,       A        SZEMÉLYES       ADATOK       TÁROLÁSA,       AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 

 1. 1.      Személyes adat csak az adott adatkezelés céljaszerint kezelhető.

 

 1. 2.      Adatkezelő   gondoskodik   az   adatok   biztonságáról.   Ennek   érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

 

 1. 3.      Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

 

 1. 4.      Ugyancsak   gondoskodik   az   adatok   biztonságáról,   megteszi   azokat   a technikai   és   szervezési   intézkedéseket   és   kialakítja   azokat   az   eljárási szabályokat, amelyek   az irányadó   jogszabályok, adat- és   titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 2. 5.      Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságrahozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 

 1. 6.      Az   adatbiztonság   szabályainak   érvényesüléséről   az   Adatkezelő   jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.

 

 1. 7.      Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel      kapcsolatos      szabályzatokban      és       egyebekben meghatározott,   az   adatbiztonság   magas   fokú   érvényesülését   biztosító rendben köteles eljárni.

 

 1. 8.      Adatkezelő    az    adatbiztonság    feltételeinek    érvényesítése    érdekében gondoskodik    az    érintett    Munkatársak    megfelelő    felkészítéséről,    ha Munkatársat foglalkoztat.

 

 1. 9.      Adatkezelő        az        adatok        biztonságát        szolgáló        intézkesek meghatározásakor ésalkalmazásakor tekintettelvan a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. a.     A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök  védelméről,  illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 2. b.    Az     adatállományok     helyreállításának     lehetőségét     biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok      elkülönített,      biztonságos      kezeléséről      (tükrözés, biztonsági mentés);
 3. c.     Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 4. d.    Az   adatállományok,   illetve   az azokat   hordozó eszközök  fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események  következtében bekövetkező     károsodások     helyreállíthatóságáról     (archiválás, tűzvédelem).

 

11. Az Adatkezelő a személyes adatok  kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

 1. a.     az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen     szabályzatban     meghatározott     adatokkal     és     módon kapcsolja össze.
 2. b.    gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből              fakadó            feladatuk            ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
 3. c.     az adatok   valamennyi   módosítása   a   módosítás   időpontjának megjelölésével kerül sor.
 4. d.    a hibás adatok  az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
 5. e.     az adatokról biztonsági mentés készül.

 

 

12. Az   Adatkezelő   az   adatok   kezelése   -   így   különösen   azok   tárolása, helyesbítése,törlése - az érintetttájékoztatás kérése, illetve tiltakozásasorán az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 

13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek  sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek  teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása   mellett   kerül   sor   az   adatkezelés   céljának,   jogalapjának   és elveinek  betartása   mellett. Az érintett   személyes adatait   hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

 

14. Az   érintett   egyéb,   vele   közvetlenül,   vagy   közvetve   kapcsolatba   nem hozható, beazonosíthatatlan a továbbiakban anonim adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 

11.AZ  ADATKEZELŐ  NYILATKOZATAI

 

 1. 1.      Az Adatkezelő kijelenti, hogy
  1. a.     az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
  2. b.    az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok  a Munkatársak  ismerhetik meg, akiknek  az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
  3. c.     gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatvaaz átláthatóság elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét.
  4. d.    a weboldal a látogatók  személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi    előírásokkal    összhangban    kezeli,    gondoskodik    azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekettesz,valamint az adatvédelem elveinek  maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
  5. e.     az érintettek  személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal   összhangban kezeli, gondoskodik   azok   biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamintaz adatvédelem elveinek  maradéktalan   betartása   érdekében   eljárási   szabályokat alakít ki.
  6. f.      az általa kezelt adatok  megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz   és   adattovábbításhoz   kapcsolódó   informatikai   és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
  7. g.    a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak        a        jogosulatlan        hozzáférés,        megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása,   az   ehhez   szükséges   technikai   feltételek   garantálása érdekében.
  8. h.    a    neki    megadott    személyes    adatokat    nem    ellenőrzi,    azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
  9. i.      a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak  abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhozkifejezettenhozzájárul,vagytörvényaztmegengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
  10. j.      kizárólag   Magyarországon   végez   tevékenységet,   multinacionális vállalatlánchoz nem  tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
  11. k.    személyes    adatot    harmadik    országban    lévő    adatkezelő    vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.
  12. l.      belföldi       adatkezelő       részére       történő       adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes   adatok   továbbításának   időpontját,   az   adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok  körének meghatározását,   valamint   az   adatkezelést   előíró   jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.

 

m. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések  ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásacéljábólnyilvántartást vezet, amely tartalmazza   az   érintett   személyes   adatok   körét,   az   adatvédelmi incidenssel   érintettek   körét   és   számát,   az   adatvédelmi   incidens időpontját,    körülményeit,    hatásait    és    az    elhárítására    megtett intézkedéseket,    valamint    az    adatkezelést    előíró    jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.

 1. n.    az   EU   2016/679   Rendelet   33.   cikke   alapján   a   személyes   adat jogellenes      kezelése      vagy      feldolgozása      esetén      bejelentési kötelezettsége     keletkezik     a     felügyelő     hatóság,     a     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,      hogy      az      adatvédelmi      incidens      a      tudomására jutott megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi   incidens   valószínűsíthetően   nem   jár   kockázattal   a természetes    személyek    jogaira    és    szabadságaira    nézve.    Az adatbiztonsági incidensek bejelentésénekkötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.
 2. o.    ha az adatvédelmi incidensvalószínűsíthetően magas kockázattal jár a    természetes    személyek   jogaira   és    szabadságaira   nézve,   az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, így közli
  1. i.      az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  2. ii.      az       adatvédelmi       incidensből       eredő,       valószínűsíthető következményeket;
  3. iii.     az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi      incidensből      eredő      esetleges      hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 

 1. 2.        Az   Adatkezelővel   jogviszonyban   álló,   nem   adatfeldolgozási   feladatot végzőszerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért azAdatkezelő felelősségét kizárja.

 

 1. 3.        Megfelelő    biztonsági    intézkedések    alkalmazásával    az    automatizált adatállományokban   tárolt   személyes   adatok   védelme   érdekében   az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

12.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. 1.      Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az egyes adatkezelések  jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek  jogaira és szabadságaira, a változó valószínűségű     és     súlyosságú     kockázat     figyelembevételével     olyan intézkedéseket   hozhat,   amelyek   célja   egyrészt   az   adatvédelmi   elvek, másrészt a   törvényi   követelmények   és   érintettek   jogainak   védelméhez szükséges   garanciák   beépítése   az   adatkezelés   folyamatába.   Ennek körében Adatkezelő álnevesítést hajthat végre, ha azt törvény nem zárja ki és az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban van.

 

 1. 2.      A személyes adatok  álnevesítése csökkentheti az érintettek  számára a kockázatokat,       valamint       segíthet       az       Adatkezelőnek       (és       az adatfeldolgozó(i)nak, ha igénybe vesz adatfeldolgozót) abban, hogy az adatvédelmi        kötelezettségeiknek        megfeleljen(ek).        Amennyiben Adatkezelő      álnevesítést      használ,      akkor      annak      feltételeit      külön szabályzatban állapítja meg és teszi közzé. Az ilyen szabályzat a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

 

 1. 3.      Az    álnevesített    személyes    adatokat,    amelyeket    további    információ felhasználásával valamely természetes személlyel kapcsolatba lehet hozni, azonosítható természetes személyre vonatkozó adatnak kell tekinteni.

 

 1. Jelen  szabályzat  szerzői  jogi  műnek  minősül,  tilos  a  Szabályzat  egészének vagy  részének, részletének  másolása,  többszörözése,  újra  nyilvánossághoz történő közvetítése, a mű mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül. Szabályzat szerzője az Adatkezelő.

 

 1. Adatkezelő  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  Szabályzat  az  Adatkezelő  sajátos adatkezelési     tevékenységei     alapján     készült,     és     nem     használható sablonként,  mintaként.  Minden  adatkezelőnek  a  saját  működése  szerinti szabályozásra van szüksége.

 

 1. A Szabályzata olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt, tehát az Adatkezelőt kötbér illeti   meg.  A   kötbér   összege  oldalanként  bruttó   50.000.-   Ft.  Szabályzat olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és  ennek  tudatában  használja  fel  a  Szabályzatot.  Szerzői  jogi  jogsértés esetén az Adatkezelő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Kelt: 2018. július hó 1. nap

 

Antalicz Nikoletta Ügyvezető Igazgató m-GEL HungaryKft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az m-GEL Hungary Kft.

Belső Adatvédelmi Szabályzatának I. sz. függeléke

 

Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő

 

 1. tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

   

  Név: ACE Telecom Kft

  Székhely: 1037 Bp. Zay u. 3

  Adószám: 12255726-2-41

  Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-569352

   

  Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő Partnerei a következők:

   

  Név: OTP Bank Nyrt

  Székhely: 1051 Bp. Nádor u. 16.

  Adószám: 10537914-4-44

  Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-041585

   

   

   

  Kelt: 2018. július hó 1. nap

                                                                                          Antalicz Nikoletta

                                                                                  Ügyvezető Igazgató

                                                                                     m-GEL Hungary Kft.